6 ימי שכירת ציוד סקי: 79€ (במקום €110 באתר)

6 ימי שכירת ציוד סקי: 79€ (במקום €110 באתר)

₪300.00מחיר

6 ימי שכירת ציוד סקי: 79€ (במקום €110 באתר)