6 ימי שכירת ציוד סקי: 119€ (במקום €180 באתר)

6 ימי שכירת ציוד סקי: 119€ (במקום €180 באתר)

₪452.00מחיר

6 ימי שכירת ציוד סקי: 119€ (במקום €180 באתר)